O nas

O Nas

Zjazd 10 lipiec 2017
W dniu 10 lipca br. W Hotelu Delicjusz odbyło się Walne Zgromadzenie SD i WR RP.

Na zjeździe omówiono temat dotyczący kryzysu, zagrożeń, konsekwencji w obrocie ziemią prywatną i państwową. Zgodnie z porządkiem obrad udzielono Zarządowi absolutorium za rok 2016 oraz uchwalono zmianę nazwy Stowarzyszenia na Polskie Towarzystwo Rolnicze.

Krótki rys historyczny TOWARZYSTWO ROLNICZE – pierwsza polska organizacja w zaborze rosyjskim po Powstaniu Listopadowym. Założycielem był wielki patriota Andrzej Zamoyski właściciel Klemensowa działacz polityczny i gospodarczy w Królestwie Polskim jeden z czołowych przedstawicieli pracy organicznej. Towarzystwo Rolnicze powstało w 1858 roku na fali liberalnych reform, zajmowało się szeroko rozumianą polityką rolną, dbało o podnoszenie rentowności polskiego rolnictwa za pomocą nowoczesnych metod gospodarowania, postulowało za oświatą dla chłopów, zorganizowało w Polsce laboratorium chemiczne. Zlikwidowanie tej organizacji w 1861 roku przyspieszyło Powstanie Styczniowe. WIELKOPOLSKA Pierwsze organizacje rolnicze powstały w Wielkopolsce już w 1838 roku. W 1861 roku a więc w roku zlikwidowania Towarzystwa Rolniczego - w Poznaniu powstało Centralne Towarzystwo Gospodarcze (CTG) o podobnej działalności jak TR. Wspólnie się przeciwstawiano germanizacji, utworzono Spółki Parcelacyjne, Pożyczkowe i Zarobkowe, dzięki temu rolnictwo wielkopolskie reprezentowało bardzo wysoki poziom, dorównując, a nawet przewyższając przodujące w Europie rolnictwo niemieckie.

Pani mec. Agnieszka Baudet z kancelarii AGRA przeprowadziła szkolenie dotyczące gospodarki ziemią i dzierżawami. W panelu dyskusyjnym wzięli udział zaproszeni goście: Poseł RP - Zbigniew Ajchler, Poseł RP - Paulina Hennig-Kloska, Dyr. Zesp. Gospodarowania Zasobem ANR w Warszawie - Andrzej Batorski oraz Konrad Czępiński - ANR Poznań, Prezes Federacji Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych - Leszek Dereziński, Członek Zarządu Starostwa Poznańskiego - Piotr Zalewski, Członek Zarządu Wojewódzkich Izb Rolniczych w Poznaniu - Andrzej Frąckowiak oraz Prezes Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu - Hubert Kulesza