Apel – ratujmy nasze dobre imię i gospodarstwa

APEL
RATUJMY NASZE DOBRE IMIĘ I GOSPODARSTWA

Koleżanki i Koledzy Rolnicy,

W najbliższym czasie wejdzie w życie kolejna nowelizacja Ustawy o ustroju rolnym i Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i innych ustaw. Po raz kolejny nasze środowisko jest wystawione na duże ryzyko gospodarcze i dotyczy to wszystkich, zarówno właścicieli jak i dzierżawców. Podczas prac nad nowelizacją tych ustaw pełniąc funkcję społeczną Przewodniczącego Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego, po pierwsze zostałem pominięty w pracach legislacyjnych, co nie powinno mieć miejsca. Będąc wielokrotnie na spotkaniach spotkałem się z niepokojącymi informacjami i opiniami prawników, które posiadają jeden wspólny mianownik: dla dzierżawców planowana jest likwidacja, a dla właścicieli większych gospodarstw rolnych ograniczenie wsparcia w dopłatach i nie tylko. Argumenty, których używamy podczas spotkań w Sejmie, Ministerstwie Rolnictwa, nie są uwzględniane, ponieważ nie stanowimy, jako środowisko siły wyborczej w przeliczeniu na głosy, a nikt nie bierze pod uwagę skali zatrudnianych przez nas osób, które mogą z dnia na dzień stracić pracę. Jesteśmy źle zorganizowani, mówimy to samo, ale różnymi językami, co za każdym razem wykorzystuje strona rządząca, wytykając wprost, że nie potrafimy się dogadać i łatwo nami manipulować.

W najbliższych czterech latach będą kończyły się dzierżawy 30- letnie i jak dotychczas nie ma dla nich żadnych perspektyw. Większość z nas pracuje tak jak inni rolnicy, a jedyną różnicą jest forma prawna naszej działalności (Sp. z o.o.), zresztą do takiej kiedyś nas przymuszono, o czym powinniśmy mówić głośno.

W sytuacji zagrożenia naszych miejsc pracy, naszym obowiązkiem jest integrować się, stworzyć silną reprezentację związkową ze wsparciem prawnym, nawiązać współpracę ze środowiskiem naukowym, ekonomicznym, czas dotrzeć do autorytetów. Musimy połączyć siły, zanim rząd odbierze nam nasze prawa, majątki i dzierżawę gruntów. My też mamy prawo do godnej pracy, tak jak nasi pracownicy. Nie wstydźmy się walczyć o nasze istnienie. Czas na wygaszenie dzierżawców, jak to nazywa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski już nadszedł, nie pozostawajcie bierni na krzywdę Waszych sąsiadów, bo jutro możecie być na ich miejscu. KOWR, może na podstawie art. 29 c ustawy o gnrsp (wprowadzonego 30.04.2016 roku) zakwestionować i następnie unieważnić każdą umowę sprzedaży nieruchomości nabytej niezgodnie z ustawą bez zgody sądu, dlatego właściciele Was też wzywam do podjęcia aktywnej i merytorycznej walki z tworzeniem prawa bez nas o nas. Czas pozbawić Izby Rolnicze dofinansowania z naszych podatków, ponieważ aktywnie działa na naszą szkodę, żądając odebrania nam dzierżaw i własności gruntów nabytych z KOWR. Nadszedł ten moment, że musimy podjąć się trudnego działania, edukacji i pokazania, że to co posiadamy zgromadziliśmy dzięki ciężkiej pracy, wytrwałości i dużej świadomości a nikomu nie odebraliśmy ani nie ukradliśmy, jak się o nas powszechnie w Ministerstwie i na salach sejmowych mówi. Brońmy naszego imienia i majątków, dopóki nie jest za późno.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych tym tematem Członków i Sympatyków Polskiego Towarzystwa Rolniczego na zjazd i debatę, w której uczestniczyć będą politycy, rządzący, urzędnicy, prawnicy, dziennikarze.

która odbędzie się w poniedziałek 29 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00,
w Hotelu DELICJUSZ ul. Poznańska 1, 62-060 TRZEBAW k/Stęszewa
Najpilniejsze potrzeby Polskiego Rolnictwa Towarowego
w dobie globalizacji

Koszt uczestnictwa jednej osoby na zjazd wynosi 100 zł
(wpłaty będzie można dokonać na miejscu gotówką)
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 19.04.2019r.
Kom.605 170 727 lub na adres biuro@dzierzawcyrolni.pl

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Rolniczego
Franciszek Nowak