Uchwała nr 1/03/2019

Uchwała nr 1/03/2019

Zarządu Polskiego Towarzystwa Rolniczego z dnia 7 marca 2019 roku

W sprawie wysokości składek członkowskich w Polskim Towarzystwie Rolniczym. Niniejszym Zarząd Polskiego Towarzystwa Rolniczego uchwala:

§ 1.

Wysokość składki członkowskiej na 1000,00 zł plus 1,00 zł za hektar posiadanych gruntów rolnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.